JärntroFÉn

Jag hade tyvärr inte möjlighet att delta i finalen i Karlskoga, men jag kan lova att jag hade det ganska skönt i en annan del av världen. Jag hade svårt att hålla fingrarna i styr så jag skapade en skrotskulptur kallad JärntroFÉn som jag via ombud skickade till Karlskoga. Priset är tänkt som en uppmuntran till dom som kör med det material som gällde under eran då våra hojar var i drift och som en känga i röven till dom som kör med tveksamt material
------------------------------------------------------------

JärntroFÉn
   Så ser skrotet ut
Vandringspriset donerat av kommando, kultur och intressegruppen för järncylinderns bevarande i -47 klassen.
Innehavaren av priset skall till kommande säsong egenmäktigt och oemotsagd utse nästa kulturbärare av troFÉn.
Enda villkor är att pristagaren konsekvent kör med järncylinder utan någon som helst inblandning av aluminium Innehavaren äger också rätt att fritt utveckla, försköna eller förfula priset bäst fan den vill så länge järn används(FE) till utvecklingen.
Må järnets högre smältpunkt 1535c överleva aluminiumets 660c vilket kan vara avgörande på domedagen

Nyttan av järn för människan:
Rekommenderat dagligt intag: Barn 5-10 mg, kvinnor 10-15 mg (ammande 12-18 mg), män 10-12 mg.
Forskning i början på nittiotalet pekade på att aluminium vid större intag kan leda till Alzheimers sjukdom
Med utmärkt högaktning: Kommando, kultur och intressegruppen för järncylinderns bevarande i -47 klassen

-------------------------------------------------------------------------
2009 års pristagare av JärntroFÈn 2009 med motivering .
Tilldelas med motiveringen: En förare som envetet alltid har kört med järncylinder och dessutom äkta stålfälgar. Personen verkar älska att grotta i motorer. När han för dagen är klar med sin egen hoj kastar han sig glatt i sina konkurrenters maskiner och skruvar långt in på nätterna. Han har dessutom utvecklat honingstekniken genom att tillföra punsch under processen. Att han också har järnskrot hängandes i ett snöre runt halsen gör honom till en ytterst värdig pristagare. 
Priset tilldelas: Bosse Svelander

  Så glad blir man när man vunnit järntroFÉn  Foto Press racing


RSS 2.0